Наші реквізити

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНАБ-РЕЗЕРВ» 

Код ЄДРПОУ 43205236
ІНН 432052315532

Банківські реквізити:

р/р UA593071230000026007010736836
в ПАТ "БАНК ВОСТОК"
МФО307123

Директор: Саввов Юрій Вадимович, діє на підставі Статуту

e-mail office@snabrezerv.ua